Wisdom

  • Wisdom – website

In de stam van deze Pokot-vrouw gaat ouderdom samen met wijsheid en ervaring.

Translate »